Oud Utrechts onderwijsmateriaal sterrenkunde op voorkandidaatsniveau

De scans hieronder betreffen pre-kandidaats (tegenwordig Bachelors) onderwijsmateriaal van de toenmalige opleiding sterrenkunde in Utrecht in de periode 1950 - 1975 (plus twee latere dictaten van mij).  In deze fase was sterrenkunde een bijvak bij wis- en natuurkunde; de andere bijvakmogelijkheid was scheikunde (vanaf 1963 ook geofysica).  Na het kandidaatsexamen was sterrenkunde een hoofdvak naast natuurkunde en wiskunde, met één of twee van de andere als groot of klein bijvak; later een Masters opleiding tot de abrupte en onverklaarde sluiting in 2011-2012.

Dit vroegere onderwijsmateriaal was grotendeels afkomstig van M.G.J. Minnaert of volgde zijn voetsporen na zijn emeritaat in 1963.  Minnaert's beroemde eerdere boeken “De natuurkunde van 't vrije veld” zijn alle drie beschikbaar, met de voortreffelijke biografie door Leo Molenaar, in de DNBL digitale bibliotheek.  Het is bijzonder zuur dat Minnaert's eigen vak, zonnefysica, sinds de sluiting niet meer in Nederland beoefend noch onderwezen wordt - een uitzondering in Europa en nota bene nadat Minnaert en opvolgers de Utrechtse school wereldfaam bezorgden.  Zelf doceer ik het nog immer maar uitsluitend buitenslands.

Om natuurkunde en sterrenkunde te studeren kun je niet meer terecht bij de zogenaamde Universiteit Utrecht maar moet je naar Amsterdam, Groningen, Leiden, of Nijmegen.  Voor specialisatie in zonnefysica kun je het best naar Göttingen, Oslo, Stockholm, La Laguna.


Subsections