Sterrenkunde opgaven:  spectra van sterren, de zon, de planeten

"Spectra van sterren, de zon, en de planeten"
Werkcollege in de module Astrofysica van het Junior College Utrecht.

Opgaven        Antwoorden