Sterrenkunde voordrachten:  zon, zonnespectrum

Projectiebestanden gebruikt bij voordrachten op VWO niveau.  Zonder mijn mondelinge toelichting zijn ze nogal cryptisch.  Ook werken de links naar films en ander materiaal alleen in mijn eigen laptop.

De zon van binnen en van buiten:  zonnezang, zonsoppervlak, coronale uitbarstingen

Vorming van het zonnespectrum:  zichtbaar continuüm en Fraunhoferlijnen